گیاه دارویی بادرنجبویه - طرح جابر - Word

گیاه دارویی بادرنجبویه - طرح جابر - Word

گیاه دارویی بادرنجبویه - طرح جابر - Word

گیاه دارویی بادرنجبویه

طرح جابر

فرمت : ورد - word

فایل قابل ویرایش می باشد

تعداد صفحات : 24

دارای : صفحه عناوین

دارای : صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

دارای : صفحه شناسنامه تحقیق

دارای : فهرست

دارای : مقدمه

دارای : چکیده

دارای : نتیجه گیری

دارای:پیشنهادات

دارای : منابع

 

محتوا:

مقدمه,

بادرنجبویه,

مشخصات ظاهری,

تاریخچه بادرنجبویه,

اسامی دیگر بادرنجبویه,

زیستگاه طبیعی بادرنجبویه,

گیاه شناسی بادرنجبویه,

نیازهای اکولوژیک,

ترکیبات شیمیایی بادرنجبویه,

خواص درمانی بادرنجبویه,

برخی دیگر از خواص بادرنجبویه,

توصیه بزرگان درباره بادرنجبویه,

جوشانده یا شربت بادرنجبویه,

دم کرده بادرنجبویه,

روغن بادرنجبویه,

تداخلات دارویی,

موارد منع مصرف و احتیاط,

مضرات بادرنجبویه,

نتیجه گیری,

پیشنهاد,

منابع,


دسته:

گیاه دارویی بادرنجبویه - طرح جابر - Word

خرید آنلاین